tulevaisuuden

HAKA-ideakilpailu kokosi yhteen 13 tiimiä visioimaan ratkaisuehdotuksia julkisten hankintojen kehityskohtiin marras-joulukuussa.

HAKA-ideakilpailu 2020

HAKA on valtiovarainministeriön, Hanselin ja Helsinki Think Companyn järjestämä ideakilpailu, jossa visioidaan tiimeittäin kehitysideoita ja mahdollisuuksia Suomen julkisiin hankintoihin liittyen.

Tällä hetkellä merkittävimmät julkiset hankinnat kulkevat valtiovarainministeriön Hilma-verkkopalvelun (hankintailmoitukset.fi) kautta. Portaalissa julkisen sektorin ostajat ilmoittavat hankintatarpeistaan ja kilpailutuksistaan jättämällä tarjouspyynnön, johon palveluntarjoajat, yrittäjät ja muut ammattilaiset vastaavat tarjoamalla tuotteitaan ja palveluitaan.

Systeemi toimii toistaiseksi, mutta voisivatko tulevaisuuden julkiset hankinnat toimia paremmin jollain aivan toisella tapaa? Miten varmistaa hankintaketjujen ja tarjousten läpinäkyvyys, vastuullisuus ja kestävyys? Miten entistä monipuolisempi ja suurempi joukko potentiaalisia tarjoajia löytäisi julkisten hankintojen pariin?

Me emme tiedä, siksi kysymme teiltä.

tutustu & syvenny

SannaKujala_HakaFinaali-6-min

HAKA-IDEAKILPAILUSSA SELVITETTIIN, MITEN JULKISILLA HANKINNOILLA TEHDÄÄN KESTÄVÄMPI TULEVAISUUS

HAKA-ideakilpailu kokosi yhteen 13 monitieteistä ja -taustaista tiimiä visioimaan ratkaisuehdotuksia julkisten hankintojen kehityskohtiin.

Lue lisää blogista!

banaani vs 35 miljardin markkinat

BANAANI VS. 35 MILJARDIN MARKKINAT – KUMMALLA VAIKUTAT?

“Reilun kaupan banaanin ostaminen tuntuu kiinnostavammalta ja vaikuttavammalta kuin se, että meidän yhteisillä varoilla tehdään vuosittain kymmenillä miljardeilla euroilla hankintoja.”

Tsekkaa blogiteksti yltä!

haka julkiset tapahtumat eventArtboard 19

KESTÄVÄT JULKISET HANKINNAT -ENNAKKOTAPAHTUMA

Julkiset hankinnat ovat yksi Suomen suurimmista, vaikutusvaltaisimmista alustoista vaikuttaa sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Kuka tätä valtaa käyttää, miten ja miksi?

pre-event 2 kuva

YRITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET -ENNAKKOTAPAHTUMA

Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain miljardien eurojen edestä.

Millaisia mahdollisuuksia julkisiin hankintoihin liittyy yrittäjille, ja miksi kilpailutuksiin kannattaa osallistua? Tsekkaa ennakkotapahtuman tallenne yltä!

Opiskelija, tutkija tai vastavalmistunut

Muuta maailmaa hankinnoilla. Haastamme sinut ravistelemaan nykyistä julkisten hankintojen järjestelmää ja ideoimaan sen tulevaisuuden suuntia – tämä on tilaisuutesi osallistua kestävämmän maailman rakentamiseen. Valtiovarainministeriö haluaa kuulla, miten juuri sinä käyttäisit Suomen julkiset varat tulevaisuudessa.

HAKA-ideakilpailuun voi hakea kuka tahansa kauppatieteilijästä teekkariin ja fuksista pitkän linjan tutkijaan. Jos haluat mahdollisuuden muuttaa maailmaa ja osallistua vastuullisen yhteiskunnan rakentamiseen kehittämällä julkisia hankintoja, tämä haaste on tehty sinulle.

yrittäjä

Tee itsellesi tulevaisuus. Tiesitkö, että julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä? Tälläkin hetkellä avoinna on lähes tuhat hankintailmoitusta, joissa haetaan ehkä juuri sinun tuotettasi tai palveluasi. Julkisissa hankinnoissa piilee markkina, jonka saavutettavuuteen ja vastuullisuuteen sinä voit vaikuttaa.

Hae mukaan HAKA-ideakilpailuun ja tule kehittämään yrityksellesi kestävämpää tulevaisuutta sekä luomaan mahdollisuuksia liiketoiminnan vastuulliseen kasvuun uusilla markkinoilla. Olit sitten aivan alkuvaiheen yrittäjä tai jo kokenut konkari, haluamme juuri sinut mukaan.

hankkija tai julkisten hankintojen osaaja

Löydä uusia näkökulmia. Julkisten hankintojen vanhana (tai uudempanakin) tuttavana tiedät, mikä kokonaisuudessa toimii ja mikä kaipaisi kehittämistä. HAKA-ideakilpailu on tilaisuutesi valjastaa kokemuksesi julkisten hankintojen kehittämisen välineeksi. Nyt voit vaikuttaa siihen, miten julkisia hankintoja tulevaisuudessa tehdään ja olla näin mukana rakentamassa toimivampaa ja vastuullisempaa yhteiskuntaa.

Olit sitten Hilman vakikäyttäjä tai satunnaisesti julkisiin hankintoihin törmäävä järjestötoimija, haluamme kuulla sinun visiosi julkisten hankintojen tulevaisuudesta.

aikataulu 2020

21.11.
22.11.
24.11.
26.11.
1.12.
4.12.
Ongelmat

klo 10-17

Ratkaisut

klo 10-17

Idean jatkokehitys

klo 16-19

Idean kokeilu ja mentorointi

klo 16-19

Idean viimeistely

klo 16-19

Finaali

klo 16-20

usein kysyttyä

Julkiset hankinnat tarkoittavat sitä kuinka esimerkiksi valtio, kunnat ja kuntayhtymät ostavat, vuokraavat tai teettävät urakalla ulkopuolisella tarvitsemansa tavarat tai palvelut omana organisaationa tuottamisen sijaan. Julkiset hankinnat voivat siis olla melkein mitä tahansa hävittäjistä ruohonleikkureihin ja hiilijalanjälkien laskennasta käännöspalveluihin.
Laki julkisista hankinnoista velvoittaa hankintayksikön julkaisemaan hankinnasta ilmoituksen Hilma-palvelussa, mikäli hankinnan arvo ylittää kynnysarvot. Hankintojen kilpailuttamisvelvoite koskee kuitenkin muitakin kuin edellä listattuja: kenestä tahansa tulee hankintayksikkö, jos hankinnan tekemistä varten saadaan julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Kaikki julkiset hankinnat on kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Hilma (hankintailmoitukset.fi) on valtiovarainministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen julkisten hankintojen ilmoituskanava. Hilmassa tehdään ja julkaistaan ilmoituksia sekä EU-laajuisesta että kansallisesta hankinnasta suomen tai ruotsin kielellä.

Kilpailun järjestävät valtiovarainministeriö, Hansel ja Helsinki Think Company. 

HAKA-ideakilpailu koostuu viidestä etätyöpajasta ja etänä järjestettävästä finaalista, eli tapaamiskertoja on yhteensä kuusi. Työpajojen aikana tiimit etenevät julkisten hankintojen ongelmien ja ratkaisujen kartoittamisesta idean jatkokehitykseen ja kokeiluun sekä lopulta idean viimeistelyn kautta finaaliin, jossa visiot tulevaisuuden julkisista hankinnoista pitchataan tuomaristolle. Fasilitoitujen työpajojen aikana tiimit saavat tukea ja ideoinnin työkaluja Helsinki Think Companyn tiimiltä sekä räätälöityä mentorointia asiantuntijoilta.

Kilpailuun voit hakea korkeakoulu- tai jatko-opiskelijana, vastavalmistuneena, tutkijana, yrittäjänä, julkisia hankintoja jo tehneenä tai tarjonneena tai aivan noviisina. Tärkeintä on aito mielenkiinto! Ideakilpailuun voi hakea valmiilla 3-6 hengen tiimillä tai yksilönä, joista muodostamme monitieteiset tiimit. Hakuaika päättyy 11.11. 2020.

Osallistuminen vaatii läsnäoloa kuudessa etätyöpajassa viikonloppuna tai ilta-aikaan, yhteistyötaitoja sekä tietokonetta ja nettiyhteyttä. Maksamme kaikille koko kisaan osallistuneille osallistumispalkkion.

Kilpailu järjestetään suomeksi.
Koronavirustilanteesta johtuen järjestämme kilpailun kokonaisuudessaan etätoteutuksena, joten voit osallistua kisaan mistä tahansa.

Osallistumispalkkion (200€) lisäksi palkitsemme kilpailun lopuksi kolme parasta tiimiä. Kiinnostavimman idean kehittänyt tiimi saa palkinnoksi 2000€. Toiseksi tullut tiimi palkitaan 1200€ ja kolmanneksi tullut tiimi 800€ rahapalkinnoilla. Kilpailun päätyttyä valtiovarainministeriö voi mahdollisuuksien mukaan lähteä jatkokehittämään haasteesta syntyneitä ideoita.

Klikkaa isommaksi!

ota yhteyttä

helsinki@thinkcompany.fi

Ifeoma kulmala

projektikoordinaattori

Rosa Salmivuori

Fasilitointi

Lahja Vierimaa

Viestintä ja markkinointi

iiro Uotila

ohjelma

Essi Iivanainen

viestintä ja markkinointi

Eeva-Stiina Niemi

Visuaalinen suunnittelu

Maija Leermakers

viestintä ja markkinointi

sanna kujala

osallistujat